آیا با وجود سیروز کبدی می توان مقادیر خون خوبی داشت؟ | تغییر مقادیر خون در سیروز کبدی

آیا با وجود سیروز کبدی می توان مقادیر خون خوبی داشت؟

کبد سیروز فرایند بازسازی مزمن بافت کبد را با کاهش عملکرد کبدی که به آرامی پیشرفت می کند ، توصیف می کند. در مراحل اولیه کبد سیروز ، قسمتهای زیادی از کبد اغلب هنوز عملکردی هستند و به راحتی می توانند مناطق سیروز را جبران کنند. قسمتهای سالم کبد همچنین می تواند در نتیجه آسیب مزمن رشد کند ، به طوری که عملکرد خوب کبد برای مدت طولانی حفظ می شود. فقط هنگامی که بخش بزرگی از عملکرد کبد از بین می رود شکایات و علائم ظاهر می شود و این به عنوان "جبران خسارت" شناخته می شود. تا این مرحله ، خون مقادیر نیز می توانند چشمگیر باشند.