گیاه کبد

Hepatica nobilis گل باد ، آبی جگر در اوایل بهار گلهای آبی از گیاه جگر حتی قبل از اینکه برگهای تازه مودار در قسمت زیرین ظاهر شود ، رشد می کنند. زمان گلدهی: مارس تا آوریل. وقوع: مکانهای سایه دار را در جنگل ترجیح می دهد.

کل گیاه بدون ریشه تا گلدهی برداشت می شود و سپس به آرامی خشک می شود.

  • عوامل برنزه کننده
  • شقایق
  • فلاونوئیدها ترکیباتی هستند
  • گلیکوزیدها

در طب ارتدکس ، گیاه کبد نقشی ندارد. طب عامیانه از گیاه کبد استفاده می کند کبد و کیسه صفرا شکایات

چای گل گل جگر: 2 قاشق چایخوری گیاه خشک از گل جگر گرفته و یک فنجان آب سرد روی آن بریزید. کل کار یک شبه مانده ، سپس صاف شده و کمی برای نوشیدن گرم می شود. در طول روز بدون شیرینی نوشیدنی و نوشیده می شود. تا زمانی که خشک شده باشد کلم از گیاه جگر استفاده می شود ، انتظار نمی رود