ویتامین A: فعل و انفعالات

تداخلات ویتامین A با سایر عناصر ریز مغذی (مواد حیاتی):

روی

کمبود روی به چندین روش بر متابولیسم ویتامین A تأثیر می گذارد:

  • کاهش سنتز پروتئین متصل به رتینول (RBP). RBP برای انتقال رتینول از طریق جریان خون به بافتها مهم است.
  • کاهش فعالیت آنزیم لازم برای تبدیل فرم ذخیره سازی ویتامین A - رتینیل پالمیتات - به رتینول تبدیل می شود.
  • روی برای آنزیمی که رتینول را به شبکیه (ویتامین A1 آلدئید) تبدیل می کند مورد نیاز است.

اهن

کمبود ویتامین A می تواند بدتر شود کم خونی ناشی از فقر آهن (نارسایی کمبود آهن؛ کم خونی). مطالعات نشان داد که ویتامین A مکمل اثرات مفیدی در این فرم از کم خونی و بهبود می یابد اهن وضعیت در کودکان و زنان باردار. مصرف ترکیبی از ویتامین A و اهن موفقیت درمانی بهتری را نشان داد کم خونی از هر کدام اهن یا ویتامین A به تنهایی.