ادم ریوی: علائم ، شکایات ، علائم

علائم و شکایات زیر ممکن است ادم ریوی را نشان دهد:

  • تنگی نفس (تنگی نفس) - در ابتدا ، فقط در هنگام اعمال فشار.
  • رالز (RG)
  • تاکیپنه - تسریع شده تنفس.
  • مرکزی سیانوز - تغییر رنگ مایل به آبی پوست و غشاهای مخاطی مرکزی /زبان در غیاب اکسیژن.
  • سرفه ، کف خونین
  • عرق سرد