اسید پانتوتنیک (ویتامین B5): فعل و انفعالات

تعامل اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) با سایر عناصر ریز مغذی (مواد حیاتی):

ویتامین B1 و ریبوفلاوین

سرم غلظت of اسید پانتوتنیک و همچنین دفع آن از طریق کلیه با ویتامین B1 (تیامین) افزایش می یابد و ریبوفلاوین (ویتامین B2) ، در حالی که ویتامین C و ویتامین A هیچ تاثیری بر روی سطح سرمی از اسید پانتوتنیک و همچنین دفع آن از طریق کلیه.

الکل

زیاد الکل مصرف منجر به از دست دادن اسید پانتوتنیک در بافتها زیرا الکل اتیلیک (اتانول) باعث کاهش استفاده از اسید پانتوتنیک می شود.