بیوتین: گروه های خطرناک

گروه های خطر کمبود بیوتین شامل افرادی می شود که:

  • همودیالیز مزمن
  • بیماری های مزمن دستگاه گوارش
  • سو abuse مصرف مزمن الکل
  • تحت درمان ضد تشنج است
  • با اطمینان داروهای ضد صرع - پریمیدون, کاربامازپین (روده را مهار می کند) بیوتین جذب و جابجایی بیوتین از اتصال آن به بیوتینیداز).
  • احتمالاً زنان باردار