کهیر ، بثورات گزنه ، کهیر: علائم ، شکایات ، علائم

علائم و شکایات زیر ممکن است نشان دهنده کهیر (گندم ، گزنه) باشد:

علائم پیشرو

 • چرخهای مشخصه:
  • اندازه: سر سوزنی تا اندازه سکه.
  • رنگ: کم رنگ تا قرمز روشن به نظر می رسد
  • وقوع: به صورت جداگانه رخ می دهد یا همچنین با هم در مناطق بزرگتر جریان می یابد.
   توجه: اگر بسیاری از چرخهای زائد تشکیل دهنده اگزانتما (بثورات در ناحیه بزرگ) باشند ، به آن گفته می شود کهیر.
 • اغلب خارش شدید (خارش).

علائم هشدار دهنده (پرچم های قرمز)