انسفالوپاتی کبدی: پیشگیری

برای جلوگیری از انسفالوپاتی کبدی (HE) ، باید به کاهش فرد توجه شود عوامل خطر.

عوامل خطر رفتاری

 • رژیم غذایی
  • رژیم غذایی با پروتئین بالا (غنی از پروتئین)
 • مصرف مواد محرک
  • الکل (زن:> 40 گرم در روز ؛ مرد:> 60 گرم در روز).
 • استفاده مواد مخدر
  • وجد (همچنین XTC و دیگران) - نام جمعی برای انواع فنیل اتیل آمین ها.
  • كوكائين

مواد مخدر

 • ملین ها (ملین ها)
 • آرامبخش ها (آرام بخش ها)