خلاصه | علائم کشش - چگونه آنها را از بین ببریم؟

خلاصه

علائم کشش تقریباً در تمام زنان باردار دیده می شود و خطرناک نیستند ، اما برای بسیاری از مبتلایان یک بار روانی هستند زیرا از این لکه زیبایی رنج می برند. با این حال ، اگر به چند مورد مانند یک سالم توجه کنید رژیم غذایی، فعالیت بدنی ، بهداشت شخصی و ماساژ، خطر شدید علائم کشش می تواند کاهش یابد اقدامات فوق الذکر همچنین می تواند از قبل موجود را کاهش دهد علائم کشش، اما آنها به طور کامل ناپدید نمی شوند.