سازگاری با خانه - بازسازی چهار دیوار

سطح شیب دار ویلچر، دوش حمام، درهای باز شده - اگر نیاز به تطبیق های پیچیده تری با خانه خود دارید، باید از یک مرکز مشاوره مسکن کمک بگیرید. مشاوران معمولاً چشم بهتری برای اصلاحات لازم و منابع ناشناخته خطر دارند. آنها معمولاً برای پاسخ به سؤالات مالی و سازمانی نیز در دسترس هستند. این دفاتر با فروشگاه های لوازم پزشکی، سازمان های بستگان، ادارات دولتی و مقامات همکاری بسیار نزدیک دارند. مشاوره مستلزم پرداخت هزینه است.

هر اقدام فردی توسط صندوق بیمه مراقبت تا سقف 4,000 یورو یارانه پرداخت می شود. اگر چندین نفر نیازمند مراقبت در یک خانه زندگی کنند، می توانند تا 16,000 یورو در هر پیمانه دریافت کنند.

بررسی اجمالی
” حمام و دوش ” آشپزخانه " هال
" اتاق خواب