عفونت روتاویروس: یا چیز دیگری؟ تشخیص های افتراقی

بیماریهای عفونی و انگلی (A00-B99).

دهان، مری (لوله غذا) ، معده و روده ها (K00-K67 ؛ K90-K93).

دارو

  • تهوع / استفراغ می تواند توسط انواع داروها ایجاد شود (به بخش زیر مراجعه کنید: "علائم دستگاه گوارش ناشی از داروها")
  • گرفتن ملین (ملین)
  • آنتی بیوتیک ها - گروهی از داروهای که علیه عفونت های باکتریایی عمل می کنند.