سالورین

محصولات

سالورین در بسیاری از کشورها دیگر در بازار وجود ندارد.

ساختار و خواص

سالورین (C19H24N2O2، Mr = 312.4 گرم در مول) مشتق فنیل بنزامید است. که در داروهای، به عنوان هیدروکلراید سالورین وجود دارد.

اثرات

سالورین دارای خواص ضد اسپاسم و افسردگی ملایم است. این هست یک پاپاوریناسپاسمولیتیک نوع بدون آتروپیناثرات مانند.

موارد مصرف

برای درمان اسپاسم عضلات صاف.