زالسیتابین

محصولات

زالسیتابین در بسیاری از کشورها به صورت تجاری موجود نیست.

ساختار و خواص

زالسیتابین (C9H13N3O3، Mr = 211.2 گرم در مول) به عنوان كریستالی سفید وجود دارد پودر که در محلول است آب.

اثرات

زالسیتابین (ATC J05AF03) ضد ویروس است. این یک مهارکننده ترانس اسکریپتاز معکوس HIV است.

موارد مصرف

HIV ، درمان ضد ویروسی ترکیبی.