جذب ریشه: درمان

از اقدامات درمانی زیر می توان برای جذب ریشه استفاده کرد:

مشاوره / آموزش

بیمار باید در مورد علائم بیماری آموزش ببیند تحلیل ریشه و انگیزه همکاری فعالانه را دارند.

درمان ارتودنسی

  • اکستروژن ("طولانی شدن دندان ها") - به موقع درمان برای تحلیل تدریجی دهانه رحم.
  • بسته شدن شکاف پس از مربوط به جذب کشیدن دندان (برداشتن دندان).

اقدامات کلی

  • حضور در قرارهای پیگیری منظم.