تشخیص | آفتاب سوختگی با کودک - چه کاری باید فوری انجام دهید؟

تشخیص

به خصوص در مورد كودكان و نوزادان توصیه می شود در صورت مشكوك شدن با متخصص اطفال مشورت كنید آفتاب سوختگی. او خواهد گرفت تاریخچه پزشکی، به ویژه با توجه به قرار گرفتن در معرض آفتاب قبلی و عدم احتمال محافظت در برابر آفتاب (ضد آفتاب با ضریب محافظت در برابر آفتاب بالا ، کلاه آفتابی، سایر منسوجات محافظ). سپس مناطق آسیب دیده پوست مورد بررسی قرار می گیرند.

پزشک قرمزی و تاول زدن را بررسی می کند. در بیشتر موارد، آفتاب سوختگی بدون هیچ گونه تردیدی قابل تشخیص است. در مقاله زیر نکاتی در مورد چگونگی جلوگیری از آفتاب سوختگی خواهید یافت: چگونه از آفتاب سوختگی جلوگیری کنیم