اسپرموگرام بعد از وازکتومی چگونه است؟ | اسپرموگرام

اسپرميوگرام بعد از وازكتومي چگونه است؟

وازکتومی انسداد وازدفرنس را توصیف می کند. این مانع می شود نطفه از ورود به انزال. وازکتومی یک روش ایمن از است پیشگیری از بارداری.

با این حال ، به منظور تضمین موفقیت روش ، یعنی ایمن پیشگیری از بارداری، اسپرميوگرام بايد گرفته شود. اولین اسپرموگرام 4 هفته بعد از جراحی انجام می شود. چک آپ دوم و سوم با فاصله 4 هفته انجام می شود. اگر نه زنده نطفه می تواند در شناسایی شود اسپرميوگرام، این بیانگر موفقیت در وازکتومی است. موضوعاتی را که ممکن است مورد علاقه شما باشد نیز می توانید در اینجا پیدا کنید:

  • ناباروری
  • ناباروری مردانه
  • آرزوی تحقق نیافته برای بچه دار شدن
  • تلقیح مصنوعی
  • تصور
  • تخمک منجمد