مدولا Oblongata: ساختار و عملکرد

بصل النخاع چیست؟ بصل النخاع (میلنسفالون، پس مغز) پایین ترین و عقب ترین ناحیه مغز است. پس از انتقال از نخاع، به شکل پیاز ضخیم می شود و به پل ختم می شود. میلنسفالون حاوی هسته های عصبی جمجمه ای است و بنابراین منشا اعصاب جمجمه VII تا XII است که ... مدولا Oblongata: ساختار و عملکرد

استخوان زیگوماتیک و قوس زیگوماتیک: آناتومی و عملکرد

استخوان زیگوماتیک چیست؟ استخوان زیگوماتیک یک استخوان تقریباً مربعی و جفتی از جمجمه صورت است. این نام خود را مدیون این واقعیت است که مانند یک یوغ، رابط بین جمجمه صورت و دیواره جانبی جمجمه است. استخوان زیگوماتیک پایه استخوانی گونه است و تعیین می کند که… استخوان زیگوماتیک و قوس زیگوماتیک: آناتومی و عملکرد

مویرگها: ساختار و عملکرد

مویرگ ها چیست؟ در کنار سیاهرگ ها و شریان ها، مویرگ ها سومین نوع رگ خونی در سیستم گردش خون هستند. آنها تنها حدود پنج درصد از تمام رگ های خونی بدن را تشکیل می دهند (وریدها: 75 درصد، شریان ها: 20 درصد). عروق نازک ویفر یک شبکه مویرگی ریز منشعب و بسته (rete capillare) را در طول کل تشکیل می دهند… مویرگها: ساختار و عملکرد

غدد هورمونی: ساختار و عملکرد

غدد درون ریز چیست؟ غدد درون ریز در انسان محل تولید هورمون های مهم هستند. آنها مجرای دفعی ندارند، اما ترشحات (هورمون) خود را مستقیماً در خون آزاد می کنند. به همین دلیل است که غدد درون ریز را غدد درون ریز می نامند. همتای آنها غدد برون ریز هستند که ترشحات خود را از طریق مجاری دفعی به داخل ... غدد هورمونی: ساختار و عملکرد

عضلات صورت (عضلات تقلیدی)

ماهیچه های صورت چیست؟ ماهیچه های صورت ماهیچه هایی در صورت هستند که چشم ها، بینی، دهان و گوش ها را احاطه کرده اند. برخلاف سایر ماهیچه های بدن، آنها از استخوانی به استخوان دیگر مفاصل را نمی کشند و هر کدام یک تاندون به عنوان نقطه اتصال دارند. در عوض، ماهیچه های صورت به پوست می چسبند و … عضلات صورت (عضلات تقلیدی)

حالب (مجرای ادراری): ساختار و عملکرد

حالب چیست؟ حالب اصطلاح پزشکی حالب است. هر کلیه دارای یک حالب است که ادرار از طریق آن منتقل می شود: لگن کلیه در هر کلیه به سمت پایین باریک می شود و حالب لوله ای را تشکیل می دهد. دو حالب هر کدام دو تا چهار میلی متر ضخامت و 24 تا 31 سانتی متر طول دارند. پشت سر فرود می آیند… حالب (مجرای ادراری): ساختار و عملکرد

ستون فقرات: ساختار و عملکرد

ستون فقرات چیست؟ ستون فقرات اسکلت محوری استخوانی است که از تنه حمایت می کند و حرکات آن را امکان پذیر می کند. وقتی از جلو به آن نگاه کنید مستقیم است. از طرف دیگر به شکل S مضاعف است: یک انسان چند مهره دارد؟ ستون فقرات انسان از 33 تا … ستون فقرات: ساختار و عملکرد

طحال (Splen, Lien): ساختار و امراض

طحال چیست؟ طحال (طحال، لاین) بزرگترین اندام لنفاوی بدن انسان است. یک سوم کل بافت لنفاوی را در خود جای داده است. برخلاف غدد لنفاوی، اما در گردش لنفاوی نقش ندارد، بلکه در گردش خون نقش دارد. اندام به شکل دانه قهوه تقریباً سیزده سانتی متر طول دارد، هشت سانتی متر… طحال (Splen, Lien): ساختار و امراض