آرتریت سلول غول پیکر: علل آن

پاتوژنز (توسعه بیماری)

علت شریانی سلول غول پیکر ناشناخته است مختلف فاکتورهای محیطی تصور می شود که محرک هستند.

شریان سلول غول پیکر یک آرتریت سلول غول پیکره ای سیستمیک بزرگ و متوسط ​​است عروق. این التهاب از ناحیه ادرار ایجاد می شود (لایه پوششی از بافت همبند اطراف خون و عروق لنفاوی) عروق آسیب دیده.

بافت شناسی (معاینه بافت ریز) التهاب گرانولوماتوز دیواره رگ را نشان می دهد ، معمولاً با شواهدی از سلولهای غول پیکر. این ممکن است منجر به تنگی عروق (انقباض عروق) یا از بین بردن عروق (عروقی) شود انسداد).