مدت زمان درد | پوست سر درد می کند

مدت زمان درد

مدت زمان آن بستگی به علت ایجاد آن دارد درد. اگر درد توسط تاثیر، معمولاً پس از چند روز دوباره ناپدید می شود. تنش ، استرس و بیماری روانی باید متناسب با آن رفتار شود.

در برخی موارد زودتر ، در برخی موارد دیگر ، علائم همراه با درمان موفقیت آمیز بهبود می یابند یا از بین می روند. پوست سر دردناک ناشی از چربی می تواند - پس از شل شدن چربی - از چند دقیقه تا چند ساعت ادامه یابد. نورالژی - شامل نورالژی پس از زوستر - معمولاً بیش از یک سال ادامه دارد ، اما همچنین می تواند به درمان مادام العمر نیاز داشته باشد.