آیا برای پژواک پرستو باید هوشیار بود؟ | بلعیدن اکو

آیا برای پژواک پرستو باید هوشیار بود؟

یک پیش نیاز مهم برای انجام اکو پرستو این است که بیمار انجام دهد خشک دهن. این بدان معناست که حداقل شش ساعت قبل از شروع معاینه ، هیچ چیزی نباید خورده یا نوشیده شود. حتی پس از پایان معاینه ، غذا نباید بلافاصله ، بلکه فقط بعد از حدود دو ساعت دیگر مصرف شود.

هزینه اکو پرستو

اکو پرستو فقط توسط پزشک با دستور پزشکی انجام می شود. هزینه های ناشی از آن به طور کامل هم به صورت قانونی و هم به صورت خصوصی پوشش داده می شود سلامت شرکت های بیمه.