بال زدن دهلیزی: درمان

درمان های غیر جراحی متداول

درمان جراحی

واکسیناسیون

واکسیناسیون های زیر توصیه می شود:

  • واکسیناسیون آنفولانزا
  • واکسیناسیون پنوموکوک

معاینات منظم

  • معاینات پزشکی منظم

روان درمانی