کلسیم اضافی (هایپرکلسمی): پیشگیری

برای پیشگیری از هایپلسمی ، باید به کاهش فرد توجه شود عوامل خطر.

عوامل خطر رفتاری

  • فعالیت بدنی
    • بی حرکتی

دارو

  • آنتی اسیدهای حاوی کلسیم
  • مکمل های ویتامین D
  • مکمل های ویتامین A
  • ضد استروژن (تاموکسیفن)
  • تیازیدها (دفع آن را کاهش می دهد کلسیم).
  • لیتوم