پریودنتیت چه مدت طول می کشد؟ | التهاب دهانه رحم دندان

پریودنتیت چه مدت طول می کشد؟

مدت زمان التهاب دهانه رحم متفاوت است. در مورد نقص تمیز کردن ، تغییر مسواک جدید یا تغییر به مسواک نرم می تواند از بین برود ، در حالی که در مورد شکایات ناشی از دندان قروچه ، برای جلوگیری از بروز مشکل باید دراز مدت آتل خرد شود مکرر. در صورت افزایش حساسیت شدید ، لاک های محافظ و پر کننده ها فقط به طور موقت کمک می کنند ، به طوری که در طولانی مدت فقط با بافت همبند پیوند