ریشه گل رز (Rhodiola Rosea): وضعیت تأمین

Rhodiola rosea به طور فزاینده ای در رژیم غذایی استفاده می شود مکمل بخاطر همین سازش زا اثرات تاکنون هیچ اطلاعاتی در مورد وضعیت عرضه در دسترس نیست.