ورزش در شانه منجمد

پدیده شانه یخ زده زمانی است که تحرک مفصل شانه به دلیل بیماری کپسول مفصلی به تدریج از بین می رود. در ابتدای بیماری، درد معمولاً چشمگیر است، که سپس با محدودیت حرکتی پیشرونده جایگزین می شود. این بیماری به عنوان پری آرتروپاتی هومروسکاپولاریس (PHS) نیز شناخته می شود. می تواند… ورزش در شانه منجمد

فیزیوتراپی | ورزش در شانه یخ زده

فیزیوتراپی علاوه بر تمرینات فعال، از سایر اقدامات فیزیوتراپی نیز می توان برای درمان شانه های یخ زده استفاده کرد. با این حال، تکنیک های درمانی غیرفعال همیشه باید با یک برنامه ورزشی فعال که بیمار در خانه نیز انجام می دهد، تکمیل شود تا به نتایج درمانی مطلوب دست یابد. کاربردهای حرارتی به ویژه هدفمند می تواند در موارد حاد مفید باشد… فیزیوتراپی | ورزش در شانه یخ زده

مراقبت های بعدی از یک عمل جراحی | ورزش در شانه یخ زده

مراقبت های بعد از عمل جراحی بعد از عمل جراحی شانه منجمد از اهمیت بالایی برخوردار است. پس از عمل، مفصل در ابتدا به طور کامل قابل بارگذاری نیست و تحرک محدود می شود. خطر زیادی وجود دارد که فرآیند بیحرکتی باعث ایجاد چسبندگی جدید در کپسول شود. درمان پیگیری فشرده برای این امر ضروری است. بعلاوه … مراقبت های بعدی از یک عمل جراحی | ورزش در شانه یخ زده