مدت زمان | پلک خارش دار

مدت زمان

بسته به بیماری زمینه ای ، مدت زمان خارش ممکن است متفاوت باشد. اگر عوامل خطر خارجی عامل خارش باشد و از این موارد اجتناب شود ، علائم به سرعت بهبود می یابند. حتی اگر مواد آلرژی زا شناسایی شده و دیگر استفاده نشوند ، علائم به سرعت بهبود می یابند.

مدت زمان بلفاریت می تواند طولانی باشد. غالباً بیماری مزمن است و بارها و بارها عود می کند.