سالول

ساختار و خواص

سالول (C13H10O3، Mr = 214.2 گرم در مول) مربوط به فنیل سالیسیلات است:

اثرات

سالول (ATC G04BX12) دارای خواص ضد التهابی ، ضد درد و ضد عفونی کننده است.