آترواسکلروز مغزی: دارو درمانی

هدف درمانی

توصیه های درمانی

 • زیر را ببینید دیابت ملیتوس ، شریانی فشار خون، و اشکال مربوطه از هایپرلیپیدمی.
 • ضد انعقاد خون (مهار لخته شدن خون):
  • افراد با فیبریلاسیون دهلیزی (AF) و همزمان عوامل خطر باید از راه خوراکی ضد انعقاد خون باشد (INR 2.0 - 3.0)
  • افراد مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی بدون عوامل خطر همزمان باید تحت درمان با استیل سالیسیلیک اسید قرار گیرند (ASA ؛ 100-300 میلی گرم در روز)
  • پیشگیری اولیه از آپوپلکسی توسط استیل سالیسیلیک اسید (ASA) در مردان بسیار محدود است. در زنان مبتلا به عروق ("مربوط به عروق") عوامل خطر، کاهش خطر نسبتاً اندک است.
  • مصرف ASA در حدود ساعت 10 شب منجر به مهار پلاکت در ساعات حساس صبح قلبی عروقی می شود
 • همچنین به بخش «بیشتر درمان"