آیا سرماخوردگی هم می تواند نشانه بارداری باشد؟ | در دوران بارداری سرد است

آیا سرماخوردگی هم می تواند نشانه بارداری باشد؟

سرماخوردگی یکی از علائم معمول آن نیست بارداری. با این حال علائم سرماخوردگی می تواند شبیه به موارد اوایل بارداری. اینها به عنوان مثال خستگی و خستگی ، و همچنین تهوع.

نشانه قابل اطمینان تر از بارداری عدم وجود است قاعدگی و یک مثبت تست حاملگی. مقالات زیر نیز ممکن است مورد توجه شما قرار بگیرند: چگونه باردار می شوم؟