یوگا برای پیشگیری از میگرن | تمرینات ضد میگرن - این کمک می کند!

یوگا برای پیشگیری از میگرن

علاوه بر دارو درمانی از میگرن، تمرینات آرامش بخش عمیق و بازسازی نیز می تواند به بهبود علائم کمک کند. مختلف یوگا تمرینات موجود است پل به پشت دراز بکشید و پاها را خم کنید و سپس باسن خود را از زمین بالا بکشید.

بالاتنه و پاها در حالی که بازوها و سر روی زمین بمانند این موقعیت اضطراب را کاهش می دهد و اثر آرام بخشی دارد. روی زانوها بنشینید و سپس بالاتنه را به جلو خم کنید تا جایی که پیشانی شما روی زمین قرار بگیرد.

بازوها به آرامی روی زمین کشیده شده اند. این تمرین تأثیر آرام بخشی در سیستم عصبی و تسکین می دهد درد. سگ رو به پایین مستقیم و قائم بایستید و سپس دستان خود را روی زمین حدود یک متر از پاها قرار دهید.

بازوها و پاها کشیده شده و بدن یک شکل V ایجاد می کند. این وضعیت بهبود می یابد خون جریان به مغز و تسکین می دهد سردرد. گربه به حالت چهار پا حرکت کرده و گربه را قوز کنید. چانه به سمت کج است قفسه سینه.

این تمرین بهبود می یابد خون جریان می یابد و بدن را آرام می کند.

  1. پل به پشت دراز بکشید و پاها را خم کنید و سپس باسن خود را از زمین به سمت بالا فشار دهید. بالاتنه و پاها در حالی که بازوها و سر روی زمین بمانند

    این موقعیت اضطراب را کاهش می دهد و اثر آرام بخشی دارد.

  2. روی زانوها بنشینید و سپس قسمت بالایی بدن را به سمت جلو خم کنید تا جایی که پیشانی شما روی زمین قرار گیرد. بازوها به آرامی به سمت عقب روی زمین کشیده شده اند. این تمرین اثر آرام بخشی بر سیستم عصبی و تسکین می دهد درد.
  3. سگ رو به پایین صاف و قائم بایستید و سپس دستان خود را روی زمین حدود یک متر از پاها قرار دهید.

    بازوها و پاها کشیده شده و بدن یک شکل V ایجاد می کند. این وضعیت بهبود می یابد خون جریان به مغز و تسکین می دهد سردرد.

  4. گربه به جایگاه چهار پا بروید و یک گربه کوهان درست کنید. چانه به سمت کج است قفسه سینه. این ورزش باعث بهبود گردش خون و آرامش بدن می شود.