خلاصه | تمرینات ضد میگرن - این کمک می کند!

خلاصه

در کل ، با انجام تمرینات خاص می توان به نتایج خوبی رسید میگرن رفتار. افراد مبتلا به این ترتیب می توانند هر دو به خود کمک کنند میگرن حمله و همچنین در موارد حاد قریب الوقوع است و اقدامات مقابله ای مناسبی را از طریق تمرینات انجام می دهیم درد به طور قابل توجهی تسکین یافته و می توان به طور کلی وقوع حملات میگرن را کاهش داد. اگر مطمئن نیستید که کدام یک از تمرینات متناسب با شرایط شما است ، با یک پزشک یا فیزیوتراپیست صحبت کنید ، که سپس می تواند اجرای صحیح را نشان دهد.