خلاصه | فیزیوتراپی برای شکستگی لگن

خلاصه

به طور کلی ، یک لگن شکستگی یک آسیب است که معمولاً به خوبی قابل درمان است. با این حال ، به دلیل موقعیت مرکزی لگن در بدن ، به ویژه شکستگی های ناپایدار می تواند منجر به دوره های توانبخشی طولانی شود که طی آن بیماران مجبورند محدودیت های قابل توجهی را در زندگی روزمره خود بپذیرند. برای بهبود موفقیت آمیز آسیب ، صبر و همکاری زیادی از بیمار لازم است ، زیرا فقط درمان منضبط می تواند بهبودی کامل حاصل کند.