ممنوعیت استخدام | فیزیوتراپی برای لیز خوردن دیسک در دوران بارداری

ممنوعیت استخدام

آیا ممنوعیت استخدام با مشکلات موجود دیسک حجم در طول اعلام شده است بارداری، به وضعیت فردی ، شغل مورد استفاده و خطرات احتمالی رشد برای مادر و کودک بستگی دارد. به طور کلی ، ممنوعیت استخدام فقط در صورتی صادر می شود که فعالیتی که انجام می شود ، رفاه مادر یا کودک متولد شده را به خطر بیندازد. ممنوعیت اشتغال به این معناست که زن باردار از تعهد کاری خود به طور نسبی یا کامل آزاد شود.

برخلاف مرخصی استعلاجی عادی ، ممنوعیت استخدام به این معنی است که زن باردار حقوق کامل خود را دریافت می کند. این مبلغ به تناسب توسط کارفرما و کشور پرداخت می شود سلامت شرکت بیمه. در بسیاری از موارد ، دیسک لغزش در طی بارداری حداقل به طور موقت منجر به ممنوعیت استخدام می شود. در نهایت ، پزشک معالج تصمیم می گیرد که آیا دیسک فتق موجود دلیل بر ممنوعیت کار است.

خلاصه

به طور کلی ، می توان دیسک فتق را حتی در حین درمان نیز انجام داد بارداری. به ویژه در زمینه فیزیوتراپی رویکردهای درمانی بسیاری وجود دارد که به زن باردار کمک می کند تا روی پا بایستد و بدن را برای زایمان آینده آماده کند و کمر را به بهترین شکل ممکن تسکین و تقویت کند. اینکه از کدام روش درمانی استفاده می شود همیشه به مشکل موجود ، پیشرفت بارداری و سایر عوامل بستگی دارد.