سندرم تونل کارپ: عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که ممکن است در اثر سندرم تونل کارپ ایجاد شود:

روان - سیستم عصبی (F00-F99 ؛ G00-G99).

  • پارسیس (فلج) / پارستزی (اختلالات حسی) دست.

سیستم اسکلتی - عضلانی و بافت همبند (M00-M99).

  • تنوواژینیت استنوسانس (خشک دهن انگشت یا ضربه زدن به انگشت) - در تاندوواژینیت stenosans de Quervain ، تنگی در محفظه تاندون 1 کشش قرار دارد. اغلب همزمان اتفاق می افتد سندرم تونل کارپ. Tendovaginitis stenosans de Quervain (انگشت شست خانم خانه نیز نامیده می شود) ، می تواند ناشی از استفاده بیش از حد ، تحریک غلاف تاندون ، تنوواژینیت و تمایل فردی خاص باشد