پیش آگهی نورودرماتیت چشم | نورودرماتیت چشم

پیش آگهی نورودرماتیت چشم

نورودرماتیت هست یک بیماری مزمن. با این حال ، بهبودی خود به خودی در هر زمان امکان پذیر است. حدود 60٪ افرادی که از آن رنج می برند نورودرماتیت in کودکی پس از اوایل بزرگسالی به سختی هیچ علائمی نشان می دهد یا هیچ علائمی نشان نمی دهد.

متأسفانه افراد دیگر بارها و بارها از آن رنج می برند درماتیت آتوپیک حملات با این وجود ، درست است که شدت عود در بیماران بسیار بارزتر است کودکی نسبت به بزرگسالی اما حتی اگر علائم در بزرگسالی به طور قابل توجهی کاهش یابد ، تمایل به خشکی و شکنندگی پوست همچنان باقی است. موضوع بعدی نیز می تواند برای شما جالب باشد: نورودرماتیت پوست سر