پیش آگهی | احتمال بهبود سرطان غده لنفاوی

پیش بینی

لنفاوی غده سرطان یکی از سرطان هایی است که معمولاً با پیش آگهی خوب همراه است. به خصوص اگر زود تشخیص داده شود ، شانس درمان کامل خوب است. حتی در مراحل پیشرفته تر یا هنگام عود بیماری ، گاهی اوقات درمان امکان پذیر است.

در سرطان شناسی ، اصطلاحات درمان کامل به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد و به احتمال زیاد اظهارات پیش آگهی با احتمال زنده ماندن 5 ساله ارائه می شود. اگر لنف غده سرطان در مراحل اولیه تشخیص داده می شود و درمان بلافاصله آغاز می شود ، تا 90 درصد از بیماران 5 سال پس از تشخیص زنده می مانند. در مراحل بسیار پیشرفته ، به ویژه اگر متاستازها در حال حاضر به سایر قسمت های بدن گسترش یافته است ، شانس زنده ماندن به زیر 80 کاهش می یابد. می توانید اطلاعات بیشتری را در اینجا پیدا کنید: سرطان غدد لنفاوی - پیش آگهی آن چیست؟

پیشگیری