کیست رادیکولار: پیشگیری

برای جلوگیری از کیست های رادیکولیک ، باید به کاهش فرد توجه شود عوامل خطر.

عوامل خطر رفتاری

زیرا دندان devitalized (ریشه مرده) یک شرط لازم برای ایجاد a است کیست رادیکولار، عادات غذایی ضعیف و ناکافی بهداشت دهان خطر را افزایش می دهد کرم خوردگی دندان و بنابراین ، در نتیجه احتمال ایجاد یک کیست رادیکولار وجود دارد.

 • رژیم غذایی
  • ناکافی فلوراید مصرف (مثلاً از طریق نمک خوراکی حاوی فلوراید).
  • میان وعده ها یا وعده های غذایی مکرر شیرین یا کربوهیدرات دار.
 • بهداشت دهان
  • ناکافی
  • کمبود فلوراید مصرف (از محصولات مراقبت از دندان).
 • مراجعه به دندانپزشک
  • عدم استفاده کافی از معاینات دندانپزشکی.