شکستگی استخوان بازو: معاینه

معاینه بالینی جامع اساس انتخاب مراحل تشخیصی بیشتر است:

 • معاینه عمومی عمومی - شامل فشار خون ، نبض ، وزن بدن ، قد ؛ به علاوه:
  • بازرسی (مشاهده).
   • آسیب بافت نرم: علائم کبودی ، هماتوم (کبودی) ، سایش ، زخم در ناحیه شکستگی (شکستگی باز)
   • بدشکلی
   • آسیب قبلی ، جای زخم
  • لمس (لمس) ، تا آنجا که ممکن است.
  • در صورت لزوم ، تا آنجا که ممکن است ، تست های عملکردی
  • بررسی وضعیت عروقی (اختلالات گردش خون؟) ، عملکرد حرکتی و حساسیت.
  • معاینه برای آسیب های همزمان اضافی