فولدرین

محصولات

پولدرین دیگر به عنوان دارو در بسیاری از کشورها موجود نیست. این ماده قبلا در ارتو-مارن موجود بود کپسولدر میان سایر محصولات

ساختار و خواص

فولدرین (سی9H13نه ، مr = 151.2 گرم در مول)

اثرات

فولدرین (ATC C01CA30) دارای خواص سمپاتومیمتیک است.

موارد مصرف

شکایات مربوط به گردش خون فشار خون ارتوستاتیک و بی نظمی گردش خون.