برداشت دارو - عمل

دارو قبل از جراحی

برخی از داروهایی که بیمار به طور منظم مصرف می کند باید قبل از یک جراحی برنامه ریزی شده قطع شود و ممکن است نیاز به جایگزینی با داروهای دیگر باشد. برخی از آنها را می توان تا اندکی قبل از جراحی مصرف کرد، در حالی که برخی دیگر باید هفته ها قبل از عمل قطع شوند. اینها شامل داروهای ضد انعقاد و داروهای خاص برای بیماران دیابتی است.

اگر به طور منظم دارو مصرف می کنید، این موضوع را با پزشک معالج و جراح خود در میان بگذارید. مصرف داروهای خود را به تنهایی قطع نکنید!