لنفانژیت: دارو درمانی

هدف درمانی

از بین بردن عوامل بیماری زا

توصیه های درمانی

  • آنتی بیوتیک ها، در صورت لزوم داروهای ضد کرم / ضد کرم (برای فیلاریازیس / کرم (فیلاریا) که سیستم لنفاوی را استعمار می کنند ، باعث ایجاد تصاویر شدید بالینی می شود).
  • همچنین در بخش «دیگر درمان".