تیروئیدینوم

اصطلاح دیگر

غده تیروئید گوسفند و گوساله

کاربرد Thyreoidinum برای بیماری های زیر در هومیوپاتی

 • پرکاری تیروئید با تشکیل گواتر
 • صورت پرتاب شده
 • پسوریازیس
 • اگزمای مزمن و خشک
 • پیشگیری و درمان چاقی
 • ضعف ذهنی

برای علائم زیر از تیروئیدینوم استفاده کنید

 • خلط اثبات شده

اطلاعات عمومی

در صورت کم کاری تیروئید از غده تیروئید تیروئیدینوم در قدرت های عمیق و اغلب تجویز می شود. در موارد پرکاری تیروئید، قدرت زیاد (D12 و بالاتر) و دوزهای نادر تیروئیدینوم توصیه می شود.

اعضای فعال

 • غیر واضح

دوز معمول

معمولاً استفاده می شود:

 • قرص Thyreoidinum D4، D6
 • آمپول Thyreoidinum D12 ، D15 و بالاتر
 • گلوبول Thyreoidinum D4 و D6