استئوپاتی برای سندرم Piriformis | سندرم Piriformis فیزیوتراپی

استئوپاتی برای سندرم Piriformis

مخصوصاً در مورد a سندرم پریویریس، بسیاری از درمان های پزشکی ارتدکس کلاسیک با شکست روبرو می شوند. به خصوص استئوپاتی درمانی هیچ تضمینی برای موفقیت ندارد ، اما در صورت عدم موفقیت در فیزیوتراپی می تواند به شما کمک کند. چه استئوپاتی یک گزینه معقول است که باید در هر مورد جداگانه بررسی شود.

خلاصه

La سندرم Piriformis، که به ویژه در میان دوندگان شایع است ، یک تجربه دردناک ناخوشایند است که با برخی اقدامات آرامش بخش و ترمیم کننده قابل حل است. با این حال ، یک کرست عضلانی متعادل و کاملاً تقویت شده ، که با آموزش منظم منظم به دست می آید ، یک پیش شرط مهم برای عملکرد مطلوب و آزادی از درد.