پیش آگهی | احتراق کاف روتاتور

پیش بینی

پیش آگهی در صورت التهاب در ناحیه روتاتور کاف عمدتا به بیماری زمینه ای و میزان فرآیندهای التهابی بستگی دارد. در این زمینه ، بیماران مبتلا باید توجه داشته باشند که روند بهبودی بهینه تنها در صورت تضمین وجود دارد مفصل شانه بلافاصله پس از شروع بی حرکت می شود درد. علاوه بر این ، تنها در صورت شروع درمان مناسب در مراحل اولیه ، می توان از عوارض جدی جلوگیری کرد. در شرایط ایده آل ، با این حال ، پیش آگهی التهاب در ناحیه روده بزرگ روتاتور کاف کاملا خوب است