میتوتان

محصولات

میتوتان به صورت قرص (لیزودرن) به صورت تجاری در دسترس است. در سال 2010 در بسیاری از کشورها تأیید شد.

ساختار و خواص

میتوتان یا 1-کلرو-2- (2,2،1-دی کلرو-4- (XNUMX-کلروفنیل) اتیل) بنزن (C14H10Cl4، Mr = 320.041 g/mol) مشتق از حشره کش است.

اثرات

میتوتان (ATC L01XX23) دارای اثر سمیت سلولی بر غدد فوق کلیوی است و همچنین ممکن است باعث مهار آدرنال بدون تخریب سلولی شود. دقیق مکانیسم عمل معلوم نیست

موارد مصرف

درمان علامتی سرطان پیشرفته (غیرقابل برداشت ، متاستاتیک یا مکرر) کارسینوم آدرنال.