شکایات ISG در دوران بارداری - تمرینات

برخلاف تصور عمومی که درمان بیماری ها در طی بارداری فقط به میزان محدودی امکان پذیر است ، بسیاری از روشهای درمانی جایگزین وجود دارد که می تواند بدون هیچ مشکلی برای زنان باردار اعمال شود. اینها شامل یک سری تمرینات برای آزاد سازی انسداد مفصل ساکروایلیاک و شل شدن و تثبیت ساختارهای اطراف است. بیشتر این تمرینات براساس اصطلاحاً روش Dorn است و با راهنمایی یک فیزیوتراپیست مجرب انجام می شود.

تمرینات

1.) پله پله با یک پله روی پله بایستید پا در هر طرف از محاصره ISG به طوری که ساق پا در هوا آویزان است. اکنون با انگشت شست خود ، ارتفاعات کوچک در سمت راست و چپ ستون فقرات کمر ، که در زیر آن مفصل ساکروایلیاک قرار دارد را احساس کنید و هنگام چرخش مفصل ، با مشت فشار ضعیف دهید. پا بازگشت.

چرخش پا حداقل 7 بار به آرامی به عقب و جلو بروید. 2.) استخوان خاجی به پشت و روی نیمکت یا میز دراز بکشید و باسن خود را کمی از لبه قرار دهید.

همچنین می توانید روی یک کتاب بزرگ دروغ بگویید. اکنون یک پای خود را در هوا خم کرده و پای دیگر را به آرامی و آرام و بالا و پایین حرکت دهید. در حین ورزش سفت و محکم بمانید و نفس کشیدن را فراموش نکنید.

تمرین را حدود 30 ثانیه انجام دهید. 3.) استخوان خاجی با باسن نزدیک لبه میز یا نیمکت بنشینید و دستان خود را پشت بدن حمایت کنید.

حالا به طور متناوب پاها را به سمت خود بکشید و دوباره پایین بیاورید. این تمرین را حدود 30 ثانیه انجام دهید. 4.)

بسیج ISG به یک چهار ضلعی در یک لبه حرکت کنید. به عنوان مثال این می تواند یک نیمکت یا یک میز کوچک باشد. اکنون با عبور از پاها پای خارجی را به پای دیگر قلاب کنید.

از این وضعیت به آرامی زانوی خارجی را از لبه حرکت داده و حدود 5 سانتی متر پایین بیاورید. پا را به مدت 2 ثانیه پایین نگه دارید و دوباره آن را بلند کنید. 15 بار تکرار

5.) تثبیت ISG مستقیم و قائم بایستید. پاها از عرض شانه ها فاصله دارند.

حالا کمی زانو بزنید و بالاتنه را به جلو خم کنید تا پاشنه هایتان فقط زمین را لمس کنند. حالا انگشتان پا را صاف روی زمین فشار دهید و وانمود کنید که پاهایتان را از این حالت به سمت بیرون می چرخانید. کشش حاصل را به مدت 15 ثانیه نگه دارید.

3 پاس 6.) تقویت عضلات به پشت دراز بکشید.

بازوها در کنار بدن شل شده و پاها کشیده شده اند. اکنون عضلات باسن و پشت خود را تنش دهید. کشش را به مدت 10 ثانیه نگه دارید و سپس دوباره آن را رها کنید. 5-10 بار تکرار کنید. تمرینات بیشتر را می توان در مقاله یافت:

  • تمرینات ISG-Blockade
  • محاصره ISG
  • فیزیوتراپی برای درد دنبالچه در دوران بارداری