شبدر Feverfew

گیاه ساقه

Menyanthaceae ، شبدر گل گاوزبان

داروی دارویی

Menyanthidis folium PhEur (Trifolii fibrini folium) - شبدر تلخ برگها: برگهای خشک ، کامل یا خرد شده گیاه L. (PhEur)

عناصر

  • تلخ: گلیكوزیدهای سكوئیریدوئید: دی هیدروفولیانس ، متیافولین.
  • فلاونوئیدها ترکیباتی هستند
  • کوارتین
  • اسیدهای کربولیک فنلیک
  • تانن ها

اثرات

  • آماروم پوروم
  • ترشح بزاق و آب معده را تقویت می کند

زمینه های برنامه

  • از دست دادن اشتها
  • شکایت از دستگاه گوارش

مقدار مصرف

به صورت تزریق ، نیم ساعت قبل از غذا ، روزانه مقدار 1.5-3 گرم

موارد منع مصرف

اسهال، اسهال خونی ، قولنج.

عوارض جانبی

استفراغ