ورزش در محل کار

در بسیاری از مشاغل ، نشستن طولانی مدت پشت میز با همان وضعیت ، برنامه کاری روزانه را تعیین می کند. در بسیاری از موارد ، فرصتی برای جابجایی بین مشاغل وجود ندارد. این فشار یک طرفه اغلب منجر به تنش در گردن و عضلات پشت ، کوتاه شدن عضلات و درد مفاصل. با تمرینات ساده در محل کار ، که هر کدام فقط چند دقیقه طول می کشد ، می توان این اثرات منفی را کاهش داد و عضلات را شل کرد. افزایش تمرکز یک عارضه جانبی مثبت اضافی برای کارمندان و کارفرمایان است.

تمرینات روی رایانه شخصی

تنش - شل کردن عضلات پشت را تحرک لگن بکشید

 • شانه ها را تا گوش خود بکشید ، عضلات شانه و بازو را تنش دهید و سر خود را به جلو فشار دهید ، این کشش را حدود 30 ثانیه نگه دارید
 • سپس تمام عضلات را شل کنید ، شانه ها را از گوش خود دور کنید و بگذارید کمرتان کمی گرد شود ، خود را شل کنید گردن و اجازه دهید خود را سر فرو رفتن به شما قفسه سینه.
 • موقعیت شروع: نشستن روی صندلی ، پشت گرد است ، گردن آرام است و سر به سمت سینه فرو می رود
 • اعدام: یک زانوی زاویه دار را بالا بکشید ، آن را با دو دست بگیرید و به سمت پیشانی حرکت دهید تا جایی که احساس کشش در پشت خود کنید ، این وضعیت را برای مدت 30 ثانیه نگه دارید ، سپس طرف خود را تغییر دهید
 • به حالت ایستاده بنشینید و دستان خود را بر روی تاج های ایلیاک (استخوان های ران) قرار دهید ، اکنون لگن را صاف کرده و کج کنید ، یعنی: به طور متناوب یک کمر گرد و یک پشت خفیف خفیف انجام دهید ، حدود 15 تکرار
 • علاوه بر این ، سپس می توانید سمت راست و چپ لگن را به سمت بالا بکشید ، طرف دیگر بدن کشیده می شود

تمرینات برای کمر

ورزش در حالت ایستاده ورزش در حالت نشسته

 • موقعیت شروع: ایستادن خمیده در مقابل میز ، دست ها در لبه میز پشتیبانی شوند
 • اعدام: به طور متناوب یک دست و یک پا را به صورت مورب دراز کرده و با پشت خود یک خط مستقیم ایجاد کنید ، باسن خود را خم کنید ، تمرین را در هر طرف 15 بار تکرار کنید
 • موقعیت شروع: نشسته ، دست ها روی ران قرار می گیرند
 • اعدام: پشت خود را بکشید ، یک پشت خفیف ایجاد کنید ، تیغه های شانه خود را به سمت ستون فقرات بکشید و به جلو نگاه کنید ، سپس پشت خود را بچرخانید ، بگذارید شانه ها به جلو بیفتند و بازوهای خود را شل کنید ، بگذارید سر شما فرو رود ، چانه به سمت جناغ شما حرکت کند ، هر دو حالت را حدود 10 بار تکرار کنید
 • علاوه بر این ، سپس می توانید بالاتنه را تا ران پایین آورده و به مدت یک دقیقه در این حالت آرام باشید