یرسینیوز: علل آن

پاتوژنز (توسعه بیماری)

در Yersinia enterocolica می توان گروه های گروه O: 3 ، O: 5 ، O: 8 ، O: 9 را تشخیص داد. O: 3 تقریباً مسئول 90٪ عفونتها است. مخزن پاتوژن حیوانات مختلفی است ، اما خوک ها مخزن اصلی سروتیپ های بیماری زای انسان در نظر گرفته می شوند. انتقال عمدتا از طریق غذای آلوده ، عمدتاً منشا حیوانی و نوشیدنی آلوده صورت می گیرد آب. در موارد نادر ، انتقال مستقیم توسط افراد آلوده نیز ممکن است رخ دهد.

علل (علل)

علل رفتاری

  • مصرف محصولات گوشت خوک و گوشت خوک خام احتمال آلودگی غذاهای دیگر توسط ظروف آشپزخانه
  • بازی در جعبه شن
  • تماس با پرندگان