کلسی تونین: نقش هورمون

کلسی تونین چیست؟

کلسی تونین یک هورمون مهم در متابولیسم انسان است. سطح کلسیم و فسفات خون را با تأثیر بر سلول های استخوان و کلیه کاهش می دهد. همتای آن هورمون پاراتیروئید است که بر این اساس کلسیم و فسفات خون را افزایش می دهد.

کلسی تونین چگونه تولید می شود؟

کلسی تونین از 32 اسید آمینه مختلف (بلوک های سازنده پروتئین) تشکیل شده است. این در سلول های خاص تیروئید، به اصطلاح سلول های C تولید می شود. سایر اندام هایی که به میزان کمتری کلسی تونین تولید می کنند غده پاراتیروئید و تیموس هستند. اگر سطح کلسیم در خون به شدت افزایش یابد، سلول های C کلسی تونین تشکیل شده را ترشح می کنند. این هورمون عمدتاً از طریق کلیه ها دفع می شود.

اثر کلسی تونین

به اصطلاح استئوکلاست ها، سلول های استخوان خوار، مسئول تجزیه مواد استخوانی هستند. آنها از طریق فعالیت خود کلسیم و فسفات را از استخوان به خون آزاد می کنند. کلسی تونین این سلول های تجزیه کننده استخوان را مهار می کند به طوری که کلسیم و فسفات کمتری از استخوان ها آزاد شده و وارد خون می شود – سطح کلسیم و فسفات کاهش می یابد.

به دلیل نحوه عملکرد آن، پزشکان از کلسی تونین در درمان پوکی استخوان (از دست دادن استخوان) و بیماری پاژه استفاده می کنند. در افراد مبتلا به بیماری پاژه، بازسازی استخوان مختل شده و مواد استخوانی تحتانی تشکیل می شود. به بیمارانی که از درد ناشی از متاستازهای استخوانی یا سرطان استخوان رنج می برند نیز اغلب کلسیتونین داده می شود.

چه زمانی کلسی تونین تعیین می شود؟

سطح خونی این هورمون در موارد اسهال غیرقابل توضیح و موارد دیگر تعیین می شود. علاوه بر این، کلسی تونین یک نشانگر تومور برای کارسینوم مدولاری تیروئید است که از سلول های به اصطلاح C منشا می گیرد: این تومور هورمونی را تولید می کند که باعث افزایش غلظت آن در خون می شود. به همین دلیل، زمانی که بیمار دچار ندول سرد در تیروئید یا در بیماران سرطانی با پیشرفت بیماری باشد، پزشک سطح کلسی تونین را تعیین می کند.

مقادیر استاندارد کلسی تونین

برای تعیین سطح هورمون، پزشک به نمونه خون نیاز دارد. غلظت طبیعی بستگی به جنسیت دارد:

مقادیر بر حسب pg/ml

مردان

<11,5

زنان

<4,6

چه زمانی سطح کلسی تونین کاهش می یابد؟

هنگامی که سطح کلسیم در بدن خیلی کم است، غلظت کلسی تونین نیز به همان نسبت پایین است. با این حال، این یک بیماری نیست.

چه زمانی سطح کلسی تونین افزایش می یابد؟

اگر سطح کلسی تونین تغییر کرد چه باید کرد؟

اگر پزشک خانواده یا متخصص هورمون (متخصص غدد) سطح کلسی تونین بالا را تشخیص دهد، علت را بررسی می کند. مهمتر از همه، تومور بدخیم تیروئید باید به عنوان دلیل افزایش سطح کلسی تونین رد شود. این کار را می توان به عنوان مثال با روش های تصویربرداری مانند CT و MRI یا با گرفتن نمونه بافت انجام داد.